COMMUNITY ACTION GLOBAL IMPACT
  • Գլխավոր էջ
  • Նախագծեր
  • Ազդակիր համայնքները և քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունները՝ Հայաստանի էներգետիկայի և կլիմայի փոփոխության քաղաքականություններում սոցիալ-էկոլոգիական մշակույթի ներդրման մասնակից

Ազդակիր համայնքները և քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունները՝ Հայաստանի էներգետիկայի և կլիմայի փոփոխության քաղաքականություններում սոցիալ-էկոլոգիական մշակույթի ներդրման մասնակից

Տարածաշրջան :
ԱրագածոտնԼոռիՏավուշՎայոց Ձոր
Դրամաշնորհառո :
«Էկոլուր» տեղեկատվական ՀԿ
Կիզակետային ոլորտ :
Կարողությունների զարգացում
Խաչաձևվող ոլորտներ :
Կարողությունների զարգացում
Դրամաշնորհի գումարը :
$30000.00
Հովանավորի գումար:
$27920.00
Կարգավիճակ:
download (1).png
Ընթացքի մեջ է

Ծրագրի մանրամասներ և արդյունքներ

Նախագծի նկարագրությունը

Կլիմայի փոփոխության և էներգետիկայի վերաբերյալ քաղաքականություններն ու ծրագրերը պետք է ունենան հավասարակշռված մոտեցում սպասվող օգուտների և ռիսկերի, կլիմայական և սոցիալական պարտավորությունների, բնական ռեսուրսների՝ հողի, ջրի, կենսաբազմազանության, անտառի կայուն օգտագործման վերաբերյալ: Անհրաժեշտ է դիտարկել համայնքի և բնակչության կարիքները, ներդնել կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության մշակույթ: Բոլոր շահագրգիռ կողմերը՝ պետական մարմինները, մասնավոր սեկտորը, ազդակիր համայնքները, ՀԿ-ները պետք է ունենան ակտիվ ներգրավվածություն այս գործընթացում: Արդյունքում, նոր սոցիալ-բնապահպանական պատասխանատու գործելաոճի մշակույթ կներդրվի կլիմայի փոփոխության և էներգետիկայի վերաբերյալ քաղաքականություններում ու ծրագրերում:

Այս խնդիրը լուծելու համար Ծրագիրը նպատակ ունի նպաստել Հայաստանի էներգետիկայի և կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ քաղաքականություններում սոցիալական և էկոլոգիական պատասխանատու գործելակերպի մշակույթի ներդրմանը պետական մարմինների, 4 ազդակիր համայնքների (Լոռու մարզի Փամբակ, Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս, Արագածոտնի մարզի Թալին, Տավուշի մարզի Դիլիջան), քաղաքացիական հասարակության երկխոսության միջոցով: Դրա հիման վրա կմշակվի առաջարկությունների փաթեթ և կներկայացվի ՀՀ կառավարություն:

Նախագծի արդյունքները

Նախագիծն ունենալու է հետևյալ արդյունքները.

Կլիմայի և էներգետիկայի ծրագրերի արդյունավետության և օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտի վերլուծության հիման վրա թիրախ համայնքների բնակչության 50%-ը բարձրացրել է իր գիտելիքները էներգետիկայի և կլիմայի քաղաքականությունների վերաբերյալ:

Մշակվել և ՀՀ կառավարությանն են ներկայացվել վերականգնվող էներգետիկայի և կլիմայի քաղաքականություններում սոցիալ-բնապահպանական պատասխանատու գործելակերպի մշակույթի ներդրման վերաբերյալ առաջարկություններ:

15 սոցիալական խումբ և 20 ԶԼՄ ներկայացուցիչներ մեդիա արշավների միջոցով նպաստել են հասարակական կարծիքի ձևավորմանը էներգետիկայի և կլիմայի քաղաքականություններում սոցիալ-բնապահպանական պատասխանատու գործելակերպի մշակույթի ներդրմանը:


 

Վերջին Նախագծեր
alt
25.07.2023
Ոռոգում` հանուն դիմակայության
alt
25.07.2023
Պարենային անվտանգության ապահովում Գնդեվազ բնակավայրում՝ ռեսուրսների կայուն կառավարման միջոցով
alt
25.07.2023
Ասա ոչ պլաստիկ տոպրակին
Նմանատիպ Նախագծեր
Kick-off meeting 2.jpg
Հզորացված ՔՀԿ-ներ հանուն կայուն բնապահպանության. բնապահպանական կառավարման խթանում ՔՀԿ-ների զարգացման միջոցով
Կարողությունների զարգացում
648498193253e.webp
Աջակցություն փոքր ՀԷԿ-երին վերաբերող բարեփոխումներին` գետային էկոհամակարգերի կայուն օգտագործման նպատակով հանրության և ՀՀ բնապահպանության նախարարության երկխոսության միջոցով
Կարողությունների զարգացում
Traning organized in Alaverdi.jpg
Եկեղեցու և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների դերի բարձրացումը բնապահպանական և կլիմայի փոփոխության խնդիրների լուծման գործում
Կարողությունների զարգացում
648498193253e.webp
ԳԷՀ-6 փուլի համար ՓԴԾ Ազգային ռազմավարական շրջանակի և առաջնային լանդշաֆտի գնահատման մշակում
Կարողությունների զարգացում
EPAC final conference_3.jpg
Հզորությունների ստեղծում ՀԿ-ների համար` շրջակա միջավայրի վերաբերյալ որոշումների ընդունման գործընթացին արդյունավետ մասնակցության համար` համապատասխան գործիքի մշակման և իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման միջոցով
Կարողությունների զարգացում
Round table on water.jpg
«Հետ Ռիո+20» գործընթացի շրջանակներում կառավարական կառույցների ու ոչ-կառավարական հատվածի միջև երկխոսության հնարավորությունների ստեղծում Հայաստանում
Կարողությունների զարգացում
Վերջին Նախագծեր
alt
25.07.2023
Ոռոգում` հանուն դիմակայության
alt
25.07.2023
Պարենային անվտանգության ապահովում Գնդեվազ բնակավայրում՝ ռեսուրսների կայուն կառավարման միջոցով
alt
25.07.2023
Ասա ոչ պլաստիկ տոպրակին
alt

Բաժանորդագրվեք մեր նորություններին