COMMUNITY ACTION GLOBAL IMPACT
...

Հաստատվել է չորս դրամաշնորհային ծրագիր

06.07.2021

Այսօր Հայաստանում Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի (ԳԷՀ) Փոքր դրամաշնորհների ծրագրի Ազգային ղեկավար կոմիտեն հաստատեց երկու դրամաշնորհային ծրագիր, որոնք առնչվում են ԳՓ-7-ում ամայնքային մակարդակով վտանգված էկոհամակարգերի և տեսակների պահպանություն, Կայուն գյուղատնտեսություն և ձկնարդյունաբերություն, պարենային անվտանգություն և Քիմիական նյութերի և թափոնների կառավարման կոալիցիաներ՝ տեղականից դեպի գլոբալ ՓԴԾ ռազմավարական նախաձեռնությանը։

ԳԷՀ ՓԴԾ տրամադրում է փոքրածավալ դրամաշնորհներ համայնքային և ոչ կառավարական կազմակերպություններին` իրականացնելու ծրագրեր ԳԷՀ ռազմավարական առաջնայնություններին համահունչ: ՓԴԾ համապարփակ աջակցությունը ուղղված է կարևորագույն գլոբալ բնապահպանական խնդրների լուծմանը ԳԷՀ հետևյալ ոլորտներում. կենսաբազմազանության պահպանում, կլիմայի փոփոխության մեղմում, հողերի դեգրադացիա, միջազգային ջրերի դեգրադացիա և վտանգավոր քիմիական նյութերի` ներառյալ ԿՕԱ-ների օգտագործում ու հեռացում: Անդրադառնալով այս խնդիրներին ՓԴԾ փորձում է իրականացնել չքավորության նվազեցման և տեղի բնակչության դերի բարձրացմանն ուղղված նպատակները, որպես կայուն զարգացման և շրջակա միջավայրի պահպանության համապարփակ գործոններ: 

alt

Բաժանորդագրվեք մեր նորություններին